Podkarpackie Organizacja Centrum

Struktura organizacyjna Centrum

 

 

Struktura organizacyjna Centrum

 


Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie kieruje Dyrektor przy pomocy Wicedyrektorów oraz Kierowników.

W skład PCEN wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)      Zespół Nauczycieli Konsultantów,

2)      Dział Finansowo-Księgowy,

3)      Dział Administracyjno-Gospodarczy,

4)      Dział Informatyczny,

5)      Dział Projektów,

6)      Dział Kadr,

7)      Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej,

8)      Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych,

9)      Stanowisko ds. bhp,

10)    Radca Prawny,

11)    Kancelaria Ogólna,

12)    Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

13)    Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,

14)    Pełnomocnik ds. obrony cywilnej,

15)    Oddziały

                a)      w Rzeszowie,

b)      w Krośnie,

c)      w Przemyślu,

d)      w Tarnobrzegu,

16)      Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu.

 

 

W skład Oddziałów w Przemyślu i Tarnobrzegu wchodzą bazy noclegowe.

Szczegółową strukturę organizacyjną przedstawia
schemat organizacyjny.

 

Poprawiony (czwartek, 18 kwietnia 2019 08:40)

 
Powiaty