Podkarpackie Organizacja Centrum

Struktura organizacyjna Centrum

Struktura organizacyjna Centrum


Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie kieruje Dyrektor przy pomocy Wicedyrektorów oraz Kierowników.

W skład PCEN wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)      Zespół Nauczycieli Konsultantów,

2)      Dział Finansowo-Księgowy,

3)      Dział Administracyjno-Gospodarczy,

4)      Dział Informatyczny,

5)      Dział Projektów Unijnych,

6)      Stanowisko ds. bhp,

7)      Wieloosobowe Stanowisko ds. kadr,

8)      Wieloosobowe Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

9)      Radca Prawny

10)    Administrator Bezpieczeństwa Informacj

11)    Oddziały

a)      w Krośnie,

b)      w Przemyślu,

c)      w Tarnobrzegu,

12)      Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu.

W Oddziałach funkcjonują komórki organizacyjne:

1)      Zespół Nauczycieli Konsultantów,

2)      Zespół Pracowników Administracji i Obsługi.

 

W skład Oddziałów w Przemyślu i Tarnobrzegu wchodzą bazy noclegowe.

Szczegółową strukturę organizacyjną przedstawia
schemat organizacyjny.

 

Poprawiony (poniedziałek, 27 czerwca 2016 14:02)

 
Powiaty