Podkarpackie Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
1 Kurs współrzędnościowe techniki pomiaru dla uczniów przedmiotów zawodowych w ramach projektu "Zawodowcy na start" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2 Kurs informatyczny CAD/CAM dla uczniów przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Zawodowcy na start" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3 Kurs obsługi kasy fiskalnej dla uczniów przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Zawodowcy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4 Kurs gastronomiczny (2 części) dla uczniów przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Zawodowcy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
5 Kurs budowlany uprawnień elektrycznych SEP do 1 kV wraz z egzaminem państwowym dla uczniów przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Zawodowcy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
6 Organizacja interaktywnego pikniku edukacyjnego na potrzeby realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020
7 Organizacja interaktywnego pikniku edukacyjnego na potrzeby realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020
8 Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg i województwa podkarpackiego- roboty budowlane
9 Kursy zawodowe obsługi maszyn i urządzeń dla uczniów przedmiotów zawodowych (2 części) w ramach projektu „Zawodowcy na start" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
10 Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych (18 części) na potrzeby realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP
11 Kursy zawodowe obsługi maszyn i urządzeń dla uczniów przedmiotów zawodowych (3 części) w ramach projektu „Zawodowcy na start" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
12 Kurs zawodowy „Spawanie metodą MAG, MIG, TIG” dla uczniów przedmiotów zawodowych (2 części) w ramach projektu „Zawodowcy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
13 Kursy gastronomiczne dla uczniów przedmiotów zawodowych (3 części) w ramach projektu „Zawodowcy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
14 Kursy gastronomiczne dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych (5 części) w ramach projektu „Zawodowcy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
15 Zamówienie z wolnej ręki pn. „Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej dla potrzeb Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu”
16 Zamówienie z wolnej ręki pn. „Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie”
17 Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg i województwa podkarpackiego- roboty budowlane
18 Kurs florystyczny dla uczniów przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Zawodowcy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
19 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
20 Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem dla Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Powiaty